ulusallık evrensellik

Not: Son dönemde "ulusalcılık" kavramı ile ulusallık birbirine karıştırıldı. Ulusal ...

13.11.2017 12:51:00

Not: Son dönemde "ulusalcılık" kavramı ile ulusallık birbirine karıştırıldı. Ulusalcılık, içe kapalı bir milliyetçiliktir ve bunun varacağı yer totaliter yaklaşımlardır. Ulusallık ise evrensele ulaşmanın yoludur. Evrenselleşirseniz tüm insanlığın malı olursunuz. Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş ve Nasrettin hoca gibi; Dünya'da Türk denilince bu isimler akla gelir.

Not: Bu yazı, 2006 yılında ufukturu.net’te yayınlandı ve Rönesans Aydınlanma ve Sosyal Demokrasi kitabımda yer alıyor

Mirza Turgut / Ufukturu.net

…………….

Yazı başlığında ki kavramlar hakkında kütüphaneleri dolduran kitaplar yazıldı.

Burada, kavramların birbirleri ile ilişkilerine, yeni bir okuma yaparak, anlam yükleyeceğim.

Türkler Anadolu’ya geldiklerinde savaşçı ve göçebe toplum yapısına sahipti. Anadolu toprakları tümüyle Bizans İmparatorluğu’nun denetimindeydi.

Bizans’ın içinde Kürt ve Ermeni’ler de yaşıyordu.

Anadolu halkı, toprağı işleyerek, yeni bir yaşam biçimini, kültür ve değerler sistemini üretmişti.

 Bu durum aynı zamanda kent yaşamı için gerekli olan han, hamam, alışveriş merkezleri mahalle ve sokakların oluşması idi ki buna uygar yaşam adı verildi.

Türkler, Anadolu’da, toprağı işlemeyi, yani binlerce yıldır gelen uygarlaşma kültürü ile tanıştı. Aynı günlerde Abbasi İslam’ı ile Şamanizm kültürünün sentezini yaptı.

Böylece Bizans’tan hem etkilendik hem de etkiledik. Bunu Abbasi İslam’ı ve Şamanizm etkileri ile sentez yaparak, yepyeni bir kültür ve uygarlık ortaya çıkardık.

 Bu kültür köklerinden Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Nasrettin Hoca gibi değerlerimizi ürettik.

İşte bizim ulusallığımızı, ulusal kültür ve genetiğimizi, Anadolu kültür mirasından beslenen bu damarlar oluşturdu.

 Bizim ulusal kültürümüzde sadece Türklük ve İslam’a ait olanlar değil aynı zamanda Anadolu’nun kültürel genleri bulunuyor.

 Ulusal kültürümüz deyince, 1000 yıldır bu topraklarda insanlık adına oluşturulmuş bütün değerleri kast ediyoruz demektir.

Bize ait olan demek, geleneksel kültürümüzün başka kültürlerle yan yana iç içe yaşaması demektir.

Ulusal olan değerlerimizi tam olarak yansıtan her eser, her sanat yapıtı, her kişi aynı zamanda evrenselleşmiş, genel insanlığın malı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca gibi önemli değerlerimiz böyle olmuştur.

Türk denilince bu isimlerin ilk akla gelmesinin nedeni, evrenselleşmiş olmalarındandır.

Peki niçin başka kişiler değil de bunlar evrenselleşti, genel insanlığın malı oldu?

Bunlar evrenselleşti; çünkü idealleri, duruşları ile birlikte sadece Türk ulusuna değil genel insanlık alemine katkı yapmışlardır.

Son günlerde ortaya çıkan milliyetçi kabarış, tümüyle bize ait olan ulusal kültür kodlarımızı farkında olmadan reddetmekte ve binlerce yıllık geleneksel hümanist kültür köklerimizi küçümsemekte, görmezlikten gelmektedir.

 Bugün on binlerce Türk vatandaşına “ Bizler Hrant’ız dedirten” işte bu kültür genleri ya da hemen tüm çiçek türlerinin yetiştiği çiçek bahçesidir.

Demokrasi, azınlık haklarının garanti alınması rejimidir. Tarihsel arka planında kültürlerin bir arada yaşamasına dayalı bir çiçek evi olan Türkiye’nin, şimdi böylesi bir hümanist kökten uzaklaştırılmak istenmesine itiraz ediyoruz.

Bu nedenle demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesini istiyoruz.

Bunun biricik yolu, herkese, her kültüre empati ile yaklaşmaktır.

Çok çeşitli nedenlerle AB sürecine karşı çıkabiliriz. Bunun için kendi içinde tutarlı, mantıklı itiraz noktaları bulabiliriz.

Ama hiçbir şey, kendi ülkemizde ki kültür damarlarına, çiçek bahçesine karşı, aşırı bir tutum almamıza gerekçe olamaz.

 Yani, Avrupa Birliği sürecine karşı olmak başka bir şey, kendi ülkemizde ki vatandaşlarımızı dışlamak başka bir şey.

Ne yazık ki son günlerde AB karşıtlığı ile milliyetçi yaklaşımı fanatizm boyutuna götürme yaklaşımı paralel bir çizgi izlemektedir.

Bugünkü Türkiye resminden hepimiz sorumluyuz.

Çünkü, birbirimizi anlamak ve fikirlerimize tahammül etmek yerine, işbirlikçi, hain, faşist gibi olumsuz kavramlarla konuşmaya başladık.

Doğru yolda olduğumuzu, ötekini küçümseyerek anlatmaya çalışmak kadar yanlış bir şey olabilir mi?

Milliyetçi söylemleri öne çıkaranlar da, AB sürecini savunanlar da bizim vatandaşlarımız.

Hatırlayalım, 12 Eylül öncesi de aynı şekilde sert fikir ayrımlarımız vardı ve bu yüzden birbirimizi öldürdük.

Şimdi de farklı düşündüğümüz için birbirimizi ötekileştirmek ve düşman muamelesi yapmak kadar yanlış bir şey olabilir mi?

Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve hepimiz bu ülkenin yararına çalışıyoruz. Hiç ama hiç kimse, benden, senden, ötekinden daha çok vatansever değildir.

Tıpkı, hiç kimsenin senden, benden, ötekinden daha çok dindar olmadığı gibi.

Anayasa ve hukuk çerçevesinden suç olabilecek her görüş ve eylem zaten cezalandırılır.

Fikrini beğenmediğimiz kişi ya da kurumlarla ancak fikir mücadelesi yapabiliriz. Bu ise demokratik ortamlarda olur.

Milliyetçilik, sadece, ülkemi herkesten çok seviyorum demek değildir; aynı zamanda ülkemize değer katarak, dünyada ki değerini arttırmaktır.

Ben, sen, öteki, itibar edilen akademisyen, siyasetçi, yerel yönetici olduğumuzda; Avrupa ve ABD’de bilinen, sözüne başvurulan olduğumuzda en iyi milliyetçi ve vatan sever oluruz; olmaz mıyız?

Yani, herkes bu vatanın evladıdır ve birbirimizi diğerimizden vatan sevgisi ve milliyetçilik konusunda ayrı tutacak bir ölçüm cihazı yoktur.

Bizim milliyetçiliğimiz Türkiye’ye yeni yeni değerler kattığı zaman anlamı olur.

Bizim milliyetçiliğimiz, tarihsel genetiğimize uygun olarak çiçek bahçemizde ki tüm çiçekleri koklamak ve yeni tatlar almakla olur.

Aleviler, Kürtler, Romanlar, Ermeniler, Rumlar bunların hepsi ile atalarımız barış içinde bir arada yaşamışlar; yaşamadılar mı?

Ortak Türküler söylemişler; söylemediler mi? “ Sarı gelin” bunun en güzel örneği değil mi? Biraz empati… Biraz tarih bilgisi… Biraz hoşgörü…

Senin fikrine karşıyım, ama söyleme özgürlüğün için sonuna kadar mücadele ediyorum…

 

  • PAYLAŞ :
  • Yazdır
  • |
  • Google
  • |
  • |
  • |
  • Digg
  • |
  • Del.icio.us
Kalan karakter