MAKBUL ALEVİLİK BİR ASİMİLASYON MODELİ

Halifelik Mısır dan , İstanbul’a gelince ye kadar dönem içinde Osmanlı kimsenin inan ...

9.7.2018 15:38:00

Halifelik Mısır dan , İstanbul’a gelince ye kadar dönem içinde Osmanlı kimsenin inancına karışmıyordu. Ne zaman halife geldi, emevi, vahabi inancını İslamın içine koyarak kendine bir görev verdi, bu ülkede tek islam modeli olacak, oda sunni, emevi, vahabi inancı egemen olacak.

 

İşte özellikle Anadolu’da yaşayan Alevi, Kızılbaşlar bu tarihten sonra öteki oluverdi. Katli vacip fetvası verildi. 40.000 kişi öldürüldü, yerlerinden edildi. Bir Karaman ülkesi düşünün, oradan , oraya sürüldüler. Balıkesir, Denizli, Antalya , Kıbrıs, Girit, gitmedikleri yer kalmadı.

 

İşte yazarımızın kitabı Makbul Alevilik bu döneme ışık tutuyor. İncelenmiş, sunulmuş. Osmanlı ve onun uzantısında emevi inancı, ya da vahabiler, Aleviliği, Kızılbaşlığı, Bektaşiliği yok edemeyince, makbulünü ortaya koymuşlar. Özellikle 1826 dan sonra Nakşileri görevlendirmişler. Alevilerin Ser Çeşmesi Hacıbektaş’ın pirlerini yargılamışlar, Amasya, Tokat yörelerine sürmüşler. Oraya da Nakşibendi şeyhini göndermişler. Serçeşme içine bir cami yaparak işe başlamış, ondan sonra da Alevi Erkan Namelerinin içine girmeler yapmışlar.

Yani asimilasyon başlamış, alevi köylerine camiler yapılmış. İmamlar atanmış. Özellikle 1980 sonrası Türk İslam sentezcileri büyük projeler üretmişler. İşte Aleviler ,  içinde Cem Vakfı aktif rol almış. Prof. Dr. İzzettin Doğan Aydınlar ocağının kurucularından olmuş.

 

Kentleşme ile birlikte köyünden göçen Aleviler, Kızılbaşlar, Bektaşiler gittikleri yerlerde inançlarını yerine getiremez olmuşlar. Kızları, oğulları sünniler ile evlenmişler. Onlara benzemeye çalışmışlar.

 

Kentlerde sol, sosyalist alevi gençleri , Aleviliğin içinde yer alan İnsan odaklı unsurları ele almışlar. İşlerine yararlarını kabul etmişler. Zaman, zaman Dede ler ile kavga etmişler. Onlarda asimilasyona yardımcı olmuşlar.

 

Dağ başlarında, bağımsız olarak kalan köyler, yerleşim yerleri, özellikle Tahtacılar , meydandan geçmeye devam etmişler, ikrar verip, musahip olmuşlar. Cem evini bulamasalar da; bir geniş evi, ya da dağlarda bir ini ( Mut Mağaras Dağında bir zamanlar Hristiyanların gizli, gizli ibadet ettiği mağara , yıllar asırlar sonrasında Tahtacılar cem yapmışlar, samah dönmüşler. )

 

1980, 1990 yıllarda ağırdan , ağıra giden asimilasyon çalışmaları, son yıllarda Alevi çalış tayları ile Makbul Alevilik yaratılmaya devam etmiştir. Ancak bu dönemde, ortaklar, çorum, K.Maraş, Sivas gibi yerlerde alevi katliamları ile alevi örgütlüğü ayağa kalkmış, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli Dernekleri adı altında kurulan dernekler, sonra Federasyon, ve üst birliklerini oluşturmuşlardır.

 

Bu mücadele ile, cem evleri, inanç özgürlüğü gibi önemli maddeler yerini, bilimsel bir tanıma bırakmıştır. Kurulan Alevi ve Bektaşi Enstitüsünde bilim adamları, araştırmacılar, akademisyenler bir genel tanım getirmişlerdir.

“ ANAYSADA EŞİT YURTAŞLIK HAKKI “ işte bu talep artık siyasi partilerin programlarına girmeye başlamıştır.  Bu talep yerine geldiğinde ; bu ülkede , Alevi, Sünni, Türk, Kürt sorunu ortadan kalkacaktır. Tek yapılacak iş ön yargıları ortadan kaldırmak ile başlamalı.

 

Asimilasyona dur demek için 2017 yılı içinde yayınlanan Alevi- Bektaşi Yol ve Erkan

Bildirgesinde yer alan son bölüme dikkat çekmek istiyorum:  

“ Alevilik diğer din ve inançlarla çatışmadan yol öğretisi ile bu güne kadar var olmuştur. Sonsuza kadar da var olacaktır. İnancımızın adı ; Alevilik- Kızılbaşlık- Bektaşiliktir. Yaşadığımız topraklarda adımız ; Alevi, Kızılbaş, Işık İnsanı, Ehli Hak, Sabak,Kaka,, Yaresam, Aliilahi, Arap Alevisi, Torlak, Kalenderi , Haydari, Abdal, Tahtacı,Çepni Bektaşi, Çelebi olarak anılmaktadır. İbadet yerimiz cem evidir. İbadet şeklimiz Cem ve Samahtır.Yaşam felsefemiz cümle cana Muhabbet, saygı ve sevgidir. “

 

   (*) MAKBUL ALEVİLİK- Bir Asimilasyon Modeli / ÖZCAN ÖĞÜT

         Nika Yayınları – Kızılay /Ankara

         info@nikayayinevi.com

 

  • PAYLAŞ :
  • Yazdır
  • |
  • Google
  • |
  • |
  • |
  • Digg
  • |
  • Del.icio.us
Kalan karakter