SOSYAL DEMOKRASİNİN KÜLTÜR KODLARI

Not bu yazı 2 Mayıs 2013’de ufukturu.net’te yayınlandı.. Sosyal demokrasi, insanoğ ...

4.08.2018 18:44:00

Not bu yazı 2 Mayıs 2013’de ufukturu.net’te yayınlandı..

Sosyal demokrasi, insanoğlunun bugünü kadar gördüğü en güçlü EMPATi ve VİCDAN hareketidir.

19 yüzyılın  sınıf çatışmalarından doğdu ..

 Özellikle 20. yüzyılda “Barbar Kapitalizm”i çeşitli açılardan demokratikleştirerek daha insani hale getirdi.

Sosyal demokrasi hiç kimseyi mezhebi, ırkı, dini nedeniyle ÖTEKİLEŞTİRMEZ. Tersine toplumsal çeşitliliği büyük bir zenginlik olarak kabul ederek, siyasal çoğulculuğu ve katılımcı demokrasiyi sonun kadar savunur.

Bu bağlamda sosyal demokrasi aynı zamanda çok güçlü bir AHLAK hareketidir; çünkü yoksullara, varoş halkına, ezilenlere, mağdur edilenlere sahip çıkar; onların tüm taleplerini ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, ADALET kavramları etrafında siyasallaştırarak, güçlü bir toplum projesi haline getirir.

Kısa başlıklarla anlattığım SOSYAL DEMOKRAT değerler sisteminin Anadolu’da kültür kökleri yok mu?

Soru çok önemli..

Ve bugünü kadar soran olmadı..

Ve sosyal demokrasi “dini dışlayan, batıcı, modernist” bir kültür ve ideoloji hareketi olarak ALGILANDI.

Türk sosyal demokratları bu algıyı değiştirecek önemli adımları atamadılar.

Halbuki Türkiye’de sosyal demokrasinin mükemmel kültür kodları ve değerler sistemi mevcuttu..

1200 ile 1350 yıllarında ANADOLU AYDINLANDI.

Ahmet Yesevi’den gelen damar, Hacı Bektaş, Yunus Emre; Nasrettin Hoca ve Mevlana’yı üretti.

Arap şeriatına karşı ilk elek, Ahmet Yesevi ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yapıldı.

Ardından yukarıdaki isimler ortaya çıktı

Hepsinin bir tek derdi vardı; insana insanca muamele etmek ve insanın insanla, insanın doğa ile olan birlikteliğini, yani bu dünyaya ait olan güzelliklerinin yaşanmasını istemişlerdir.

Anadolu Aydınlanması’nı temsil eden kişilikler ve ürettikleri DEĞERLERLER, insanı insani kimliği ile görerek, bunu EDEBİLEŞTİRMİŞLERDİR.

Ve tabi vicdan ve Ahlak olarak hep iyilik ve dayanışma önermişlerdir.

Bütün bunlar çağdaş sosyal demokrasinin olmazsa olmaz değerleri değil mi?

İşte Türk sosyal demokratları kendi kültür köklerindeki bu çok önemli MORAL-MANEVİ değerler sistemine hep yabancı oldular ve bu alanı nedense sağcılara bıraktılar.

Durum böyle olunca da Anadolu halkı Sosyal demokrasiyi  GERÇEK anlamda ALGILAYAMADI.

Bir kere Algı yanlış üretildiği içinde, o gün bugün sosyal demokratlar YERLİ kültür değerlerinin taşıyıcısı olmayı beceremediler.

Ecevit’in inançlara saygılı laiklik yorumu bu alanda atılmış RADİKAL bir değişim projesi idi.

Şimdi SARIGÜL  ve TDH bu damarı daha da ileri götürerek, Türk sosyal demokratlarının  kültür kodlarını yeniden yazmaya başlamıştır.

Ayrıca TDH’nın ÖTEKİMİZ YOK iddiası da tam bir sosyal demokrat projedir.

Her iki temel yaklaşım, kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP’den temelden farklıdır.

Bu  nedenle, yıllardır sağa  oy veren muhafazakar ve milliyetçi seçmen Sarıgül ve TDH’ye sıcak bakmaktadır

Sarıgül bu çizgisini sürdürdüğü sürece, geleceğin BAŞBAKANI OLMA İDDİASINI koruyacaktır.

Gerçek anlamda ULUSALCILIK, Sosyal demokrasinin Anadolu aydınlanması üzerinden kültür kodları ve moral-manevi değerlerine sahiplenmektir.

Yoksa, 1930’lu yılların argümanlarını DOĞMALAŞTIRARAK, her türlü ötekileştirmeyi gündeme getirmek değildir..

Ne yazık ki Sosyal demokrasi adını kullanarak, yapılan ulusalcılık aslında ırkçılığa ve her türlü ötekileştirmeye yönelmiştir.

TDH ve Sarıgül hareketi tüm bunları reddederek, büyümektedir.

Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Hacı Bektaş, Mevlana gibi dehalar, ürettikleri kültür, verdikleri mesaj açısından birer sosyal demokrattırlar.

Ayın şekilde Köroğlu, Karacoğlan, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan,, İnce Memed ve daha niceleri, savundukları insani, vicdani, ahlaki değerler açısından hepsi birer sosyal demokrattır.

Türkiye’de sosyal demokratlar, bu gerçeğin FARKINA vardıkları ve  Anadolu kültür genetiğine sahiplendikleri sürece, Ulasal değerleri sahiplenerek, sosyal demokrasinin evrensel değerleri ile sentezini yapacaklardır.

 

  • PAYLAŞ :
  • Yazdır
  • |
  • Google
  • |
  • |
  • |
  • Digg
  • |
  • Del.icio.us
Kalan karakter